Vårdkaos hotar på grund av tuffare migrationslagar, varnar sjuksköterskefacket i Storbritannien.

Kring 30 000 utländska sjuksköterskor kan bli tvungna att lämna landet samtidigt som vårdbehoven för en åldrande befolkning blir allt större.

– Migrationslagarna leder till kaos inom vården samtidigt som Storbritannien gör stora ansträngningar för att locka till sig utländska sjuksköterskor, säger Peter Carter, generalsekreterare för brittiska sjuksköterskefacket The Royal College of Nursing.

Den tuffare migrationslagen infördes 2011 av den konservativa premiärministern David Cameron.

De arbetare som kommer från länder utanför EU, måste efter sex år i landet tjäna minst 35 000 pund om året för att få stanna. Nu har det snart gått sex år sedan lagen infördes och den brittiska vården funderar hur de ska lösa de personalproblem som snart uppstår.

De utländska sjuksköterskorna som kommer – främst ifrån Australien, USA, Kina, Indien, Filippinerna, Kanada, Nya Zeeland och Sydafrika – brukar börja med en ingångslön mellan 21 700 och 28 200 pund om året.

Sjuksköterskefacket spår att flera av dem inte når upp till 35 000 pund om året.

Enligt The Royal College of Nursings beräkningar så finns det redan i dag över 3 300 utländska sjuksköterskor som skulle tvingas lämna landet. Att ersätta dessa skulle kosta kring 20 miljoner pund.

Kring 2020 räknar sjuksköterskefacket med att det blir 30 000 som måste lämna landet.

Generalsekreterare Peter Carter oroar sig också vad som då händer med kunskapsnivån inom den brittiska vården.

– Att förlora deras kunskaper och tvingas utbilda nya tar lång tid och är helt irrationellt. Sjukvården kommer att tvingas spendera miljoner på att hyra in personal. Sjuksköterskor borde vara ett bristyrke på samma sätt som balletdansörer, stjärnkockar eller experter på nukleärt avfall kan vara, har Peter Carter flera gånger.