Det är stor skillnad mellan mäns och kvinnors pensioner. Det menar Pensionsgruppen, som med sitt nya projekt Jämställda pensioner vill försöka utjämna skillnaderna i pension mellan könen.

Det allmänna pensionssystemet är i sig könsneutralt, så det faktum att pensionen skiljer sig mellan män och kvinnor har andra orsaker, enligt Pensionsgruppen.

Pensionsgruppen, som bereder politiska förslag om pensionssystemet, representeras av ett antal riksdagsledamöter med socialförsäkringsminister Annika Strandhäll som ordförande. Gruppens nya projekt ska utreda sju olika delområden och analysera vilken effekt de har på pensionerna för de båda könen.

Resultaten kommer att vara färdiga i början av år 2016.