Susanne Spector har skrivit rapporten Hög sysselsättning och låg arbetslöshet. Foto: Svenskt Näringsliv

Susanne Spector har skrivit rapporten Hög sysselsättning och låg arbetslöshet. Foto: Svenskt Näringsliv

Skapa fler låglönejobb och ha inte så strikta regler för anställningsskydd. Receptet är från Svenskt Näringsliv och ges till regeringen vars mål är att nå EU:s lägsta arbetslöshet.

LO har gjort det, Finanspolitiska rådet med. Nu är det Svenskt Näringslivs tur att ge regeringen råd för hur de ska få ned arbetslösheten till EU:s lägsta 2020.

Rapporten heter Hög sysselsättning och låg arbetslöshet och är skriven av arbetsgivarorganisationens ekonom Susanne Spector.

Från Svenskt Näringsliv är ett råd att öka efterfrågan på okvalificerade jobb.
– Vi har lägst andelen i EU, säger Susanne Spector.

Hon säger att jobbtillväxten i dag främst sker inom yrken med höga och låga löner. Det är jobben i mitten som försvinner.

Ett problem på den svenska arbetsmarknaden är, enligt Svenskt Näringsliv, att löneskillnaderna är små jämfört med andra länder vilket gör att låglönesektorn är liten.

Susanne Spector tycker att det är problematiskt att LO-fack satt som mål att minska löneskillnaderna och tror att det kan göra det svårt för framför allt kvinnor med låg utbildning, eller utrikesfödda, att få jobb.
– Det ökar risken för utanförskap, säger hon.

För att få fler jobb vill Ann Öberg, chefsekonom på Svenskt Näringsliv, bygga ut rutavdraget så att det omfattar en större del av tjänstesektorn.

Svenskt Näringsliv vill också förändra arbetsrätten och hävdar att ett problem är en bristande matchning.
– Företag har svårt att hitta rätt kompetens, säger Ann Öberg.

Samtidigt som arbetsgivarna kom med flera råd till regeringen så beskrev Svenskt Näringsliv dagens arbetsmarknad som mycket bra. På många punkter en av EU:s bästa.

Andelen sysselsatta är högst i hela EU, långtidsarbetslösheten är den lägsta i EU.

Även om Sverige har högre arbetslöshet än flera av våra grannländer så ser det ljust ut. Den så kallade dolda arbetslösheten har aldrig varit så låg som nu.
– Vi har aldrig haft så många i arbete som vi har nu, säger Ann Öberg.

Statssekreteteraren Irene Wennemo (S), som var inbjuden för att kommentera rapporten, hade invändningar mot förslaget att skapa fler låglönejobb.
– Sysselsättningseffekterna av att skapa låglönejobb är väldigt små samtidigt som konflikterna blir stora, säger statssekreteraren Irene Wennemo.