Vårdförbundet konstaterar att löneutvecklingen för medlemmarna blivit bättre. Men anser att vägen till rätt värderad lön fortfarande är lång.

Nyligen presenterade Vårdförbundet sin lönestatistik för 2014.  I kommunal sektor hade Östergötland högst löneutveckling med 4,6 procent. I privat sektor toppade Värmland med 5, 1 procent.

– Bristen på våra fyra professioner har förstås gjort sitt till den goda löneutvecklingen. Men vi har också aktivt jobbat för att våra medlemmar ska bli rätt värderade, säger Vårdförbundets ordförande, Sineva Ribeiro.

Landstinget är den sektor som fått högst löneutveckling med 4 procent. Men det är också där medianlönerna varit lägst.

– Lönen är den viktigaste frågan för att säkra kompetensförsörjningen. I dag ser vi hur bristen på personal tvingar landsting att ersätta barnmorskor med allmänläkare, och sjuksköterskor med läkarstudenter – så kan vi inte ha det, säger hon.

– Vi ser att läkare tvingas ställa in operationer för att det saknas specialistsjuksköterskor. Vill vi ha en välfärd i offentlig sektor måste det löna sig att arbeta i vården, säger Sineva Ribeiro.

Uppsalas barnmorskor vinnare

Sjuksköterskorna i Halland fick störst lönelyft med 5,5 procent. Därefter kom Stockholm med 5,3 procent. Barnmorskorna fick störst löne­ökning i Uppsala med 7,0 procent. Stockholm fick 6,3 procent. Röntgensjuksköterskorna fick högst löneökning i Halland med 6,9 procent. Därefter kom Kronoberg med 5,0 procent. Biomedicinska analytiker fick bäst lönelyft i Stockholm med 6,0 procent. På andra plats kom Örebro med 4,5 procent.