Nästa vecka har Europafacket, EFS, styrelsemöte i Bryssel. Högst på agendan står ILO:s krav på att de länder som anordnar yrkestävlingar ska uppfylla kärnkonventionerna.

Den 17 och 18 juni sammanträder Europafackets, EFS, styrelse i Bryssel. En av de viktigaste frågorna är hur EFS ska arbeta vidare för avskaffandet av det så kallade Kafalasystemet. Ett system som går ut på att arbetsgivaren är sponsor för migrantarbetarens uppehållsstånd.

LO ställer sig bland annat bakom ILO om ett krav på att kärnkonventionerna ska följas av de länder som står värd vid internationella yrkestävlingar.

Om två år, 2017, anordnas Wordskills International i Förenade Arabemiraten, som precis som övriga gulfländerna använder Kafala.

– Vi kommer kräva att Wordskills skriver in ILO:s kärnkonventioner, och OECD:s riktlinjer för multinationella företag, samt FN:s ramverk för mänskliga rättigheter, säger Loa Brynjulfsdottir.

Wordskills International arrangerar VM-tävlingar för unga yrkesutövare, och är det tredje största tävlingsarrangemanget i världen efter OS och fotbolls-VM.