Sänkta löner, demonstranter som grips och fler osäkra jobb – förhållandena för Europas arbetare har försämrats på bara ett år. Och trenden är global, enligt en ny rapport.

Sharan Barrow– Europa har haft den största försämringen när det gäller respekt för arbetares rättigheter. Det är tragiskt eftersom man har varit en ledstjärna när det gäller social och ekonomisk inkludering, säger Sharan Burrow, generalsekreterare för Världsfacket ITUC.

Läget för arbetare har förvärrats på många håll, visar rapporten Global Rights Index, som gjorts av ITUC och lanseras i Sverige av Union to Union. Sammanlagt har 141 länder undersökts utifrån 97 olika kategorier.

I Europa är det bland annat i Storbritannien, Ungern, Spanien, Polen och Rumänien som arbetare fått det tuffare.

Strejkande europeiska arbetare har utsatts för godtyckliga gripanden. I Spanien har antalet gripanden ökat, medan det i Grekland är lika illa som tidigare — ITUC placerar liksom tidigare år landet i kategorin ”ingen garanti för rättigheter”.

Allra värst drabbade bland arbetare i Europa är migranter utan uppehållstillstånd. Städare och hemhjälpsanställda är en särskilt utsatt grupp, enligt Elizabeth Tang, generalsekreterare för International Domestic Workers Federation (IDWF).

ElisabethTang–De har inget rättsligt skydd, inga minimilöner, ingen semester eller sjukfrånvaro — inga av de grundläggande rättigheterna, säger hon på telefon från Hongkong.

Många arbetande migranter lever i en skuggvärld i länder som Storbritannien, Frankrike och Tyskland. Arbetsgivare kan behandla dem i princip hur som helst utan att de vågar protestera, enligt Tang.

– De är osynliga och sårbara. Vårt mål är att hjälpa dem att organisera sig, för då är de inte lika rädda och folk lyssnar mer, säger Tang.

En viktig orsak till försämringen i Europa är att den utbredda ekonomiska krisen lett till lägre löner och mer osäkra arbeten. Situationen har blivit ännu värre av den åtstramningspolitik som Internationella valutafonden (IMF), Världsbanken och EU:s kommission förordat, enligt Sharan Burrow.

– Trojkans krav har varit att sänka löner och minska omfattningen av socialförsäkringar. Om man menar allvar med att upprätthålla mänskliga och sociala rättigheter går man åt fel håll, säger hon och påpekar att de europeiska lönerna också pressas ned av företag med krav på allt högre vinstmarginaler.

Ur ett globalt perspektiv är Europa långt ifrån värst, världen över möter arbetare slavliknande villkor, farlig arbetsmiljö, godtyckliga gripanden och mord.

– Rapporten stärker vår bild av att Gulfstaterna är värst. Om man inte tar bort kafalasystemet, som är en form av modernt slaveri, kan arbetarna där varken få frihet eller grundläggande rättigheter, säger Sharan Burrow.

 

Arbetare grips och dödas

• ITUC är en global facklig organisation som representerar 176 miljoner arbetstagare. Global Rights Index rankar länderna med sämst arbetsvillkor i världen. • De tio värsta av de 141 undersökta länderna är: Colombia, Egypten, Förenade arabemiraten, Guatemala, Kina, Pakistan, Qatar, Saudiarabien, Swaziland och Vitryssland. • Antalet länder där arbetstagare blivit avskedade, avstängda eller fått sänkt ersättning efter att ha försökt förhandla fram bättre arbetsvillkor ökade från 53 förra året till 73 länder i år. • Antalet länder där arbetsgivare gripit eller fängslat arbetstagare som svar på krav på demokratiska rättigheter, rimliga löner, säker arbetsmiljö och trygga jobb, ökade från 35 förra året till 44 i år. I elva länder har fackföreningsarbetare mördats. I 70 procent av länderna finns ingen strejkrätt och i 60 procent av länderna förnekas arbetare kollektivavtal. 55 procent av arbetarna säger att deras ekonomiska situation har försämrats och 71 procent är mer stressade över sin jobbsituation än vid mätningen 2014. Källa: ITUC