Svenska myndigheter, kommuner 
och landsting är sämre än andra EU-länder på att kräva bra arbetsvillkor 
hos privata tjänsteleverantörer. Det visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket. 

Arbetsmiljöverkets nya rapport ”Upphandling och arbetsmiljö” drar slutsatsen att svenska upphandlare ofta tolkat EU-reglerna som att enbart lägsta pris ska avgöra vilket företag som får en entreprenad. Det har i många fall skett på bekostnad av de anställdas villkor och arbetsmiljö.

Social dumpning har kunnat användas som en konkurrensfördel, menar Arbetsmiljöverket. Särskilt i byggbranschens långa entreprenörskedjor hamnar arbetsmiljöansvaret lätt mellan stolarna, skriver Dagens Nyheter som har tagit del av rapporten.

– Bland de nordiska länderna har Norge, Finland och Danmark arbetat mer med att motverka social dumpning och ”grå eko­nomi”, 
säger chefsjurist Anna Middelman till tidningen.

Arbetsmiljöverket betonar att svenska upphandlare måste lära sig mer om vilka möjligheter till krav på arbetsvillkor som EU faktiskt ger utrymme för. Andra EU-länder, som Danmark, Tyskland, Frankrike och Finland, har de senaste åren ändrat sina lagar mot mer av sociala krav, skriver Dagens Nyheter.