Skatteverket planerar att lägga ned sina kontor i Åmål och Mora och 65 personer berörs av nedläggningarna. Nu kräver fackförbundet ST att regeringen stoppar planen. 

I ett öppet brev till regeringen och riksdagens skatteutskott kräver ST att skattekontoren i Åmål och Mora får vara kvar. Vi tillhör också landet Sverige, skriver ST-avdelningen, enligt ett pressmeddelande.

”När nu regeringen gett Statskontoret i uppdrag att utreda var myndigheters lokalisering ska finnas i framtiden så kan man inte tillåta att myndigheter under denna utredning fortsätter att lägga ner väl fungerande kontor. Visa att ni är en ansvarstagande regering som ser till att hela landet håller ihop, låt inte det bara vara vackra ord utan betydelse!”

På skattekontoret i Åmål arbetar 25 anställda, som erbjudits fortsatt arbete vid kontoret i Karlstad. De knappt 40 anställda i Mora har erbjudits att jobba i Falun.