Martin Klepke webbledartopp

Med exakt precision hänvisade Anders Borg under sin tid som finansminister till ekonomiska rapporter och påstod att arbetslösheten skulle öka med 1,2 procent om a-kassan höjdes med 10 procent.
Men alltid när en ekonomisk rapport presenteras måste man ha i åtanke vad som inte finns med. Ibland är det som exkluderas av större betydelse för slutresultatet än det som faktiskt studeras.

Ett exempel finns med i LO-projektet Full sysselsättning och solidarisk lönepolitiks rapport om begreppet jämviktsarbetslöshet, eller Nairu som det också kallas.

Tony Johansson från Lunds universitet konstaterar att empiriska studier visar att det är omöjligt att hitta något verkligt samband mellan a-kassa och arbetslöshet. Över huvud taget.

Det gäller även Sverige.

Den som därutöver studerar faktorer som lämnats utanför de studier som Anders Borg hänvisar till finner faktorer som har betydligt större och i verkligheten direkt mätbara effekter på arbetslösheten, till exempel hur stora investeringar och ekonomins samlade efterfrågan är.

Tider av hög samlad efterfrågan överensstämmer med tider av låg arbetslöshet.

Att som Allianspartierna knyta arbetslöshet till a-kassa och välfärdssystem och strunta i efterfrågan är ett politiskt val utan stöd i verkligheten.