Jyrki Raina. Foto: Claudio Bresciani

Jyrki Raina, generalsekreterare för Industri all. Foto: Claudio Bresciani

H&M är nära att sluta ett ramavtal med globala industrifacket. Kring 1,6 miljoner textilarbetare runt om i världen kan därmed få bättre villkor.

– Det kan bli ett avtal mycket snart, säger Jyrki Raina, generalsekreterare för Industri all, där industrifack från 140 länder ingår.

Exakt när vill han dock inte precisera.

– Det kan bli lite tufft att hinna med innan sista maj men det är möjligt att det blir klart i slutet av juni. Det vill i alla fall H&M, säger Jyrki Raina.

Avtalet ska gälla de underleverantörer som H&M anlitas då låter sy upp sina kläder. Många jobbar i Bangaldesh, Kambodja eller Indien där lönerna är låga och arbetsvillkoren ofta dåliga.

I veckan träffade facket H&M i Stockholm och diskuterade de sista detaljerna i uppgörelsen som enligt facket ska täcka 1,6 miljoner arbetare.

– Det är ett viktigt avtal. Det finns fortfarande stora företag som tycker att det är betydelsefullt att jobba med facket och få bra relationer på arbetsmarknaden.

Enligt Jyrki Raina vill H&M gärna skriva under avtalet innan juni löpt ut.

Ett förslag till avtalet är nu ute på konsultation bland industrifacken runt om i världen.

– När det är klart kan det eventuellt undertecknas ett avtal med H&M, säger Jyrki Raina.

Ett globalt ramavtal är en överenskommelse mellan ett internationellt fack och multinationellt företag som förbinder sig att följa mänskliga rättigheterna som definieras i FN-organet ILO:s konventioner samt OECD:s riktlinjer för storföretag.

I dag har Industri all 46 globala ramavtal som ger facket en insyn i storföretagens verksamhet.

De företag som skrivit under lovar att följa ländernas lagstiftning om minimilön samt rätten för fackföreningar att organisera sig och förhandla. De globala ramavtalen har blivit ett allt viktigare instrument för facken att förbättra villkoren i fattiga länder.

– Våra avtal täcker i dag mer än tio miljoner anställda. Sedan har vi brand- och byggsäkerhetsavtal i Bangladesh som täcker två miljoner textilarbetare och 1500 fabriker.

I ett mejl till Arbetet skriver H&M att företaget sedan länge haft en dialog med IF Metall och Industri all men i övrigt lämnar de inga andra kommentarer.

H&M har sedan tidigare ett globalt ramavtal men det rör butiksanställda. Andra svenska företag som slutit sådana avtal är Duni, SCA, SKF och Ikea.

Industri all

Industri all är ett globalt fack där industrifack från 140 länder med sammanlagt 50 miljoner medlemmar ingår. De svenska fack som ingår är IF Metall, Unionen, Sveriges Ingenjörer, Pappers, Nordic IN och Elektrikerförbundet.