Är du vit eller kaukasier? Afroamerikan, svart eller latinamerikan? De som har sökt jobb på Julas varuhus i Skövde har fått svara på närgångna frågor om sin etniska bakgrund.

Frågeformuläret, som är på engelska, har mött dem som har sökt arbete på Jula på webben. Det har fortsatt med frågan om man är av ”två eller flera raser”. Slutligen finns alternativet ”jag vill inte lämna den här informationen”.

Sedan frågorna uppmärksammats av radio P4 Skaraborg har Jula tagit bort det från ansökningsformuläret. Julas HR-direktör Johan Bergman säger till Arbetet att företaget bytte rekryteringssystem för några veckor sedan, och att frågorna om etniskt ursprung då kom med av misstag.

‒ Vi ber naturligtvis om ursäkt för det fel som inträffat. Att ställa frågor om etnicitet är helt mot våra egna värderingar och våra policys.

– När vi lade upp annonsen fanns inte frågan med. Enligt vår systemleverantör, HR Manager Talent Solutions, uppstod felet två veckor in i ansökningsperioden och var sedan synligt i två dagar innan det åtgärdades, säger Johan Bergman.

Enligt HR Manager Talent Solutions kan frågor om etniskt ursprung användas vid rekrytering i andra länder, men inte i Sverige.

‒ HR Managers rekryteringssystem används av företag i över 50 länder, säger Oddbjørn Elgstøen, marknadsansvarig vid HR Manager Talent Solutions. I systemet finns en databas med olika frågor för att ansökningsformulären ska kunna anpassas efter varje lands olika krav.

– Tyvärr aktiverades frågan om etnicitet i Julas ansökningsformulär. Denna fråga bör aldrig användas i Sverige och när felet upptäcktes togs frågan bort omedelbart.