Låt rotavdraget vara kvar i Skåne och andra län med byggarbetslöshet men avveckla det på ”överhettade delarbetsmarknader” som Stockholm och Göteborg.

Det föreslår Mikael Sjöberg, generaldirektör för Arbetsförmedlingen, i ett remissyttrande som skickats till finansminister Magdalena Andersson (S), skriver Sydsvenskan. Sjöberg är bekymrad över att läget för mindre bygg- och installationsföretag utanför storstäderna kan komma att försvåras med anledning av att regeringen aviserat en sänkning av både rut- och rotavdraget från årsskiftet.

”Mot den bakgrunden bör regeringen överväga möjligheterna till en differentierad utformning av rotavdraget”, skriver Mikael Sjöberg enligt Sydsvenskan.

Enligt regeringsförslaget ska bara 30 procent av arbetskostnaderna för rottjänster förbli avdragsgilla, jämfört med 50 procent i nuläget.