IF Metall och arbetsgivarna i Teknikföretagen träffas för diskussioner om inhyrning, otrygga jobb, omställning, utbildning för anställda och om las. De har träffats några gånger. Det är möjligt att parterna gemensamt kommer att vända sig till regeringen för regelförändringar och för finansiering av bland annat utbildning.

– Jag tycker vi för konstruktiva diskussioner, men det är komplexa frågor och det krävs att olika intressenter kan komma överens. Las är en svår fråga för att den har sådant symbolvärde, säger Anders Weihe, förhandlingschef hos Teknikföretagen.

IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä säger att det för facket mycket handlar om trygghetsfrågor. Problemen är enligt facket att inhyrningen är för omfattande, många har otrygga anställningar och att det inte finns någon bra omställning för arbetslösa.

Veli-Pekka Säikkälä tar Trollhättan som exempel. Efter Saab-konkursen är var fjärde medlem i IF Metall arbetslös och de fastnar i långtidsarbetslöshet för det finns ingen omställning till nya jobb. Långtidsarbetslösheten har dessutom gjort att bara var fjärde av de arbetslösa metallarna i Trollhättan har rätt till a-kassa.

Om las säger han:

– Vi har de här samtalen. Arbetsgivarna vill ha större makt när det gäller anställningsfrågor, men vi är inte så långt framme ännu. Vi får se om diskussionerna utmynnar i förhandlingar.

Teknikföretagens Anders Weihe säger att det för arbetsgivarna handlar om anställningsskyddet i sin helhet och inte bara om turordningsregler. Arbetsgivarna tror inte att las-reglerna ger den bästa tryggheten på dagens arbetsmarknad utan att ett annat trygghetssystem skulle fungera bättre. Las skapar inlåsning och stelhet som är dålig för både företag och anställda, enligt Teknikföretagen.

– Vi resonerar om lägre trösklar för att komma in på arbetsmarknaden och om att anställning ska bli mer attraktivt för oss jämfört med andra sätt att knyta personal till sig.

– Och det handlar också om utbildning till nya jobb istället för att folk ska bita sig fast i jobb där de inte kan komma vidare eller där det inte är någon ide´ att försöka vara kvar.

Anders Weihe säger att det för arbetsgivarna är väsentligt att snabbt kunna anpassa antalet anställda till en förändrad situation och att få in ny personal. För de anställda ska det finnas en grundtrygghet som gör det möjligt att lämna en anställning och att gå till ett annat arbete Och utbildningen ska både göra det möjligt att behålla ett jobb och ge en chans att få en ny anställning.

Arbetsförmedlingen måste vara en del av samtalen, enligt Anders Weihe. Och då rör det sig bland annat om hur Arbetsförmedlingen förhåller sig till de avtalade omställningsstöden och om Arbetsförmedlingen kan bidra med omställningshjälp för dem som inte befinner sig längst ifrån arbetsmarknaden. Om högkompetenta industriarbetare kan få en kortare utbildning i Arbetsförmedlingens regi för att de ska kunna ta ett jobb. För att förändra Arbetsförmedlingens roll kommer fack och arbetsgivare behöva prata med politikerna.

I de här samtalen deltar flera organisationer än IF Metall och Teknikföretagen. Anders Weihe vill dock inte säga vilka de är.

– Det går inte att säga hur långt bort en överenskommelse är. Vi är i alla fall inte nära att komma överensom någon helhet.

Elektrikernas förhandlingschef Ronny Wenngren berättar att IF Metall informerat om överläggningarna med Teknikföretagen. Däremot känner han inte till något om innehållet.

– Arbetsgivarna vill så mycket tokigheter, säger han.

Ronny Wenngren tror att las-regler blir en del av de kommande avtalsförhandlingarna och då kan de vara bra om detta är förberett i diskussioner mellan fack och arbetsgivare.