Gunilla Runnquist och Karl Olof Stenqvist har utsetts till medlare i konflikten mellan SAS och Svensk Pilotförening. Facket har varslat om strejk till 21 maj.

Förhandlingarna handlar om nytt kollektivavtal. Arbetsgivarna i SAS säger att man vill förenkla och modernisera avtalet och skapa ett flexibelt kollektivavtal. Facket säger att man vill stoppa arbetsgivarnas krav på eftergifter och att konflikten i stor utsträckning handlar om att försvara arbetstillfällena och piloternas möjlighet till karriär i bolaget.

Det är Medlingsinstitutet som utsett de två medlarna. Gunilla Runnquist har tidigare varit förhandlingschef på Lärarförbundet medan Karl Olof Stenqvist haft samma post i arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen.