Martin Klepke webbledartopp

Justitieminister Morgan Johansson (S) vill att EU-kommissionen ändrar sitt förslag om den nya bolagsformen ”enmansbolag”. Detta efter omfattande kritik från Ekobrottsmyndigheten och Säkerhetspolisen som båda anser att bolagsformen öppnar för penningtvätt och ekonomisk brottslighet.

Men enmansbolagen har en stor avigsida även för löntagarna. De öppnar för omfattande social dumpning.

Genom att registrera sitt bolag i ett EU-land och bedriva verksamheten i ett annat kan ägaren av bolaget välja det land med lägst löner, sämst kollektivavtal och bäst skattevillkor som registreringsland.
Sedan länge har Europafacket och de svenska Socialdemokraterna i det högerstyrda EU-parlamentet försökt få gehör för de uppenbara riskerna med förslaget.

Förfärande är dock att Allianspartierna inte hade några som helst invändningar när förslaget nyligen behandlades i riksdagens civilutskott.

Syftet med enmansbolag är att underlätta för företagande och nya jobb, skrev också EU-parlamentarikern Gunnar Hökmark (M) nyligen i en debattartikel.

Det är frapperande att borgerligheten ständigt verkar tro att den enda vägen mot fler jobb går via social dumpning och lägre arbetarlöner.