Sigge Tjärnlund (M) slog Västernorrland med häpnad. Han gick upp i talarstolen på landstingsfullmäktige och stödde det rödgröna förslaget att utreda vinstbegränsning i privata välfärdsföretag.

Sigge– Jag har fått många reaktioner. Konstigt nog har ingen varit negativ när jag väl har fått förklara vad jag menar, säger han.

Sigge Tjärnlund går på tvärs med Svenskt Näringsliv, Vårdföretagarna och borgerliga landstingspolitiker. De protesterar högljutt. ”En ren skandal”, säger oppositionslandstingsrådet Per Wahlberg (M) till Mittnytt. ”Vårt välmående står på spel”, bloggar Anna Hedensjö Johansson, Svenskt Näringslivs regionchef i Västernorrland.

– Jag tror att nästan alla tycker att det är lite konstigt när välfärdspengar flyttas utanför Sverige. De undersökningar som har gjorts visar att många i mitt eget parti delar min åsikt, säger Sigge Tjärnlund.

De rödgröna har majoritet i landstinget. Förslaget lanserades av landstingets vårdvalsutskott i början av april. Landstingsfullmäktige tog det slutgiltiga beslutet den 30 april.

– Jag stöder en utredning om vinstbegränsning, konstaterar Sigge Tjärnlund.

Därmed skiljer han sig från andra borgerliga politiker. De tycker att de rödgröna åtminstone skulle ha väntat in Ilmar Reepalus utredning om vinster i välfärden.

– Det kanske hade det varit det bästa, men nu fanns ett förslag som det blev väldigt hetsig debatt om.

– Jag är moderat och jag kan tycka att ännu mer av offentlig verksamhet borde läggas ut på entreprenad. Verksamheterna drivs i regel bättre i privat regi, tycker Sigge Tjärnlund.

Samtidigt efterlyser han bättre kontroll av entreprenörerna.

– Landstingen själva har skapat förutsättningarna för övervinster. De har inte kontrollerat vad de har fått för pengarna. Internkontrollen och kontrollen av leverantörerna har inte fungerat optimalt.

Har ditt eget parti del av skulden? Har moderaterna privatiserat av ideologiska skäl och glömt kontrollen?

– Det har jag inget bra svar på. Däremot är landstingets eget regelsystem för att kolla upp entreprenörer för svagt.

Sigge Tjärnlund, 73, var vd för kommunägda Härnösand Energi & Miljö AB i 23 år innan han gick i pension. I den rollen var han med om att bygga upp arbetsgivarorganisationen KFS för samhällsnyttiga bolag.

Nu kanske fackligt folk uppfattar dig som en hjälte.

– I min ålder funderar man inte så mycket på vad andra tycker, men jag blev inte moderat för att sätta upp staket mot LO. Jag fick många kompisar inom LO när jag satt på arbetsgivarsidan i KFS och förhandlade.