Kom och köp en olönsam gruva!

Redan i början av maj kan gruvan utanför Pajala ha en ny ägare.

Det är åtminstone vad konkursförvaltaren Hans Andersson hoppas på och arbetar efter.

– Om allt faller på plats når vi inom kort en överenskommelse och det betyder att den nye ägaren kan ta över i slutet av juni, säger Hans Andersson.

gruvsverige1815

Klicka för att ladda ner kartan i pdf-format.

Northland gick i konkurs 8 december förra året med skulder på omkring 14 miljarder kronor. Den största skulden, 8,2 miljarder, är till obligationsägarna som har lånat ut pengar till Northland genom att köpa obligationer. Även byggföretagen Metso och Peab har stora fordringar.

Konkursförvaltarens uppdrag är att sälja för att kunna betala så mycket som möjligt av skulderna. I första hand är det obligationsägarna som ska få igen en del av sina pengar.

Hans Anderssons bedömning är att det går att få mest betalt av en intressent som vill fortsätta med gruvdriften. Ett alternativ är dock att sälja och montera ner anläggningen.

– Slaktalternativet är väldigt tråkigt. Så mycket skulle skingras. Det finns ju en fungerande gruva och en nedmontering skulle vara tråkig. Det skulle också vara en förlust för dem som jobbat i gruvan.

Priset på järnmalm är just nu för lågt för att det ska löna sig med brytning i Kaunisvaara, enligt Hans Andersson. Det innebär att en ny ägare måste hålla anläggningen i skick tills priserna stiger och det blir lönsamt att bryta malm där igen.

Tillgångarna i bolaget är värderade till 1,2 miljarder kronor. Konkursförvaltaren säger att en köpares syn på affärsmöjligheterna får stor betydelse för priset.

Äldre bolag klarar sig bättre

Äldre och etablerade gruvbolag klarar sig medan nya har svårare att få det att gå ihop.

– De nyetablerade är i en dyr uppstartsfas där ofta tilläggsinvesteringar behövs medan de äldre företagen inte behöver göra stora investeringar. De äldre och etablerade har redan fungerande produktionssystem och logistik, säger Per Ahl, vd för Svemin, som är branschorganisationen för gruvor, mineral och metallproducenter.

Både Boliden och LKAB fortsätter att investera i nya gruvor medan Northland och Dannemora mineral gått i konkurs. Priset på basmetaller som zink, koppar, silver och bly går upp, medan järnmalmspriset har rasat de senaste fyra åren.

– Min känsla är att de flesta nya satsningar på järnmalm har lagts på is på grund av priset, säger Per Ahl.

Han tycker att det är svårt att säga om gruvan i Pajala har någon framtid.

– Efter konkursen är det rea på gruvan. Den går att köpa till ett lågt pris, men den som tar över måste ha kapital för att få i gång driften och vänta ut högre priser.