För första gången har LO satt sig i diskussioner med Moderaterna om arbetsmarknadsfrågor. Det skedde för några veckor sedan på LO:s initiativ.

thorwaldssonpuff4010– Vi pratade bland annat om den svenska modellen och behovet av omställning, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

Och att det är Moderaterna och inget av de andra borgerliga partierna motiverar han i det närmaste politiskt. Han hänvisar till att Anders Borg som finansminister höll sina löften i samband med jobbpakten och att Moderaterna deklarerat att arbetsrätten inte ska ändras i lagstiftning utan att det är en uppgift för arbetsmarknadens parter.

– Vi måste lära oss att förhandla med flera partier, säger LO:s ordförande.

Han säger att tiden är förbi då Socialdemokraterna ständigt sitter i regeringsställning och att vi kan vänta oss att de politiska blocken turas om att ha makten.

Samtalen med Moderaterna kommer att fortsätta. LO kan även tänka sig att föra diskussioner med de andra borgerliga partierna, men än har facket inte bjudit in dem.

Både före och efter valet har LO diskuterat med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Och han säger att det fortfarande är Socialdemokraterna som är den naturliga samarbetspartnern för facket.