– Den tidigare regeringen sköt alltför ofta ifrån sig ansvaret, säger sjukvårdsministern Gabriel Wikström.  Foto: Vilhelm Stokstad

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) lovar krafttag för att öka kompetensförsörjningen inom vården.
– Staten måste ta sin del av ansvaret, säger han.

Tidigare denna månad skickade regeringen ut utredningen om en förnyad läkarutbildning på remiss. I den föreslås bland annat att kraven för läkarexamen skärps och att utbildningstiden förlängs, men att tiden till legitimation minskar. Den säger dock inget om fler studieplatser.

Däremot har regeringen lovat en utbyggnad av bland annat sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeutbildningarna under mandatperioden.
– Även om landstingen och regionerna, som huvudmän för vården, har det största ansvaret så måste också staten ta sin del av ansvaret. Den tidigare regeringen sköt allt för ofta ifrån sig hela ansvaret, säger Gabriel Wikström.

Särskilt missnöjd är han över att de borgerliga partierna avvisade ett förslag i höstens budget om en professionsmiljard, som bland annat skulle stärka landstingens arbete med kompetensförsörjningen.

I fjol gick 3,4 miljarder kronor av skattebetalarnas pengar till bemanningsanställda inom vården. Hur ser du på det?
– Det är problematiskt, inte minst ur ett patientperspektiv eftersom det innebär att många patienter inte får den fasta kontakten i vården med läkare eller sjuksköterska som man så väl behöver. Samtidigt är det självklart ett problem även ur ett ekonomiskt perspektiv. Utvecklingen visar på den stora vikten av att alla inblandade aktörer arbetar gemensamt med hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning.

 

MER OM VÅRDENS PERSONALKRIS:

• Miljarder till inhyrning

• Vårdcentralen som bara har en fast anställd läkare

• Bara möjligt inom vården: 100 timmars arbetsvecka för hyrläkare

• Vården kommer inte ur sin onda cirkel: ”Vi är i händerna på bemanningsföretagen”