Klicka på diagrammet för att se det i större format. Grafik: Arbetet

Den svenska sjukvården är i akut kris. På sjukhus och vårdcentraler urholkas patient­säkerheten när inhyrda läkare och sjuksköterskor täcker upp för ökande personalbrist. Notan för fjolårets botemedel: 3,4 miljarder skattekronor.

I jämtländska Brunflo och Torvalla finns inga fasta läkare över huvud taget. Eksjö i Småland har inga kardiologer och i Askersund i Närke står pensionsavgångarna på tur.

Exemplen går att hitta från syd till nord, från väst till öst.

I flera år har landets landsting och regioner kämpat med neddragningar och personalbrist. Men trots att ”alla” vill göra något åt problemet händer inget. I stället skenar landstingens kostnader för inhyrd personal.

Arbetet har granskat landstingens kostnader för bemanningspersonal. För fem år sedan var kostnaderna för inhyrd personal 1,9 miljarder kronor. I fjol hade utgifterna ökat till 3,4 miljarder kronor, alltså en ökning med nära 80 procent. Som en jämförelse skulle motsvarande belopp betala lönen för 6 700 sjuksköterskor under ett år.

Många regioner och landsting har mer än fördubblat sina kostnader de gångna fem åren. Västerbottens läns landsting var i fjol tvungna att betala bemanningsföretag 131 miljoner kronor, en ökning med 152 procent sedan 2010.

Men det är inte bara landsting med glesbygdsproblematik som har problem att hitta personal. I Stockholms läns landsting har utgifterna ökat från 126 miljoner till 352 miljoner kronor.

Trots att landets 21 regioner och landsting försöker göra allt för att stoppa utvecklingen blir det värre. Siffror från årets första kvartal ger en antydan om att 2015 kan slå ytterligare rekord i bemanningskostnader.

Och lösningen på hur den onda cirkeln ska brytas syns inte inom närtid.

 

 

MER OM VÅRDENS PERSONALKRIS:

• Vårdcentralen som bara har en fast anställd läkare

• Bara möjligt inom vården: 100 timmars arbetsvecka för hyrläkare

• Vården kommer inte ur sin onda cirkel: ”Vi är i händerna på bemanningsföretagen”

• Sjukvårdsministern: ”Staten måste ta sin del av ansvaret”

Fakta

LÄKARBRIST

Läkarförbundets egen undersökning visar att det saknas minst 1 400 allmänläkare inom primärvården.

Till Socialstyrelsen inkom i fjol 2 000 ansökningar från hälso- och sjukvårdspersonal från länder utanför EU som vill ha sin examen bedömd. Det var 500 fler än året dessförinnan.

LÄKARUTBILDNING

Sju universitet i Sverige utbildar läkare: Göteborg, Karolinska, Linköping, Lund, Umeå, Uppsala och Örebro.

Antal studerande i Sverige:

2010: 6 391

2014: 7 580

Antal studerande utomlands:

2010: 3 178

2014: 3 184

Källa: CSN

SJUKSKÖTERSKEBRIST I SOMMAR

I sommar väntar personalbrist i vården. Fyra av fem landsting uppger att bemanningen är ett större problem i år än förra sommaren.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i en enkät undersökt personalläget. Särskilt sjuksköterskor är svåra att rekrytera.

För att säkra vården vidtar landstingen åtgärder som tidigare rekrytering och mer samverkan mellan kommuner och landsting.

– Servicenivån på den planerade verksamheten blir lägre under sommaren, det är normalt. Men den akuta vården finns konstant tillgänglig, säger Hans Karlsson, chef på avdelningen för vård och omsorg på SKL.