I sommar väntar personalbrist på landets vårdinrättningar. Fyra av fem landsting uppger att bemanningen är ett större problem i år än vad det var förra sommaren.

AKUTEN P≈ S÷SSom om läget inte redan vore ansträngt ser det ut att bli ett större problem med bemanningen inom vården i sommar. Enligt en enkät som SKL har låtit göra svarar fyra av fem landsting att rekryteringsläget är mer besvärligt än under 2014. Särskilt sjuksköterskor är svåra att rekrytera som sommarvikarier.

– För de flesta som arbetar inom vården är detta ingen nyhet. Under hela hösten har landsting efter landsting beskrivit hur bristen på sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor lett till stängda vårdplatser och fördröjda behandlingar för patienter, skriver Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro i en kommentar.

För att säkra en tillgänglig och säker vård i sommar vidtar landstingen åtgärder som att till exempel tidigarelägga rekryteringsinsatser och utöka samverkan mellan kommuner och landsting.

– Servicenivån på den planerade verksamheten blir lägre under sommaren, det är normalt. Men den akuta vården finns konstant tillgänglig. Bättre och tidigare planering och professionella insatser från vårdens personal bidrar till att kvalitet och patientsäkerhet kan upprätthållas, säger Hans Karlsson, chef på avdelningen för vård och omsorg på SKL.