31 000 arbetslösa riskerar straff. Orsaken är att de inte lämnade in sina aktivitetsrapporter i april. Det är facit av den andra månaden med de nya, tuffa reglerna för arbetslösa med aktivitetsstöd.

Det är bara en liten minskning jämfört med premiärmånaden mars. Då var det
33 500 som inte rapporterade.

– Jag hade nog väntat mig en större minskning. Den kanske kommer nästa månad i stället när de första arbetslösa har fått en sanktion, säger Arbetsförmedlingens projektledare Göran Åhman.

Han syftar på att 11 500 personer riskerar sanktioner i april. Det innebär att de blir av med en dags ersättning.

Sanktionerna i fem steg börjar med en varning. Sedan följer en, fem och tio dagar utan ersättning. Det femte och sista steget är 45 dagar utan ersättning. Därefter sänks ersättningen till den lägsta nivån, 223 kronor per dag. En arbetslös som blivit utförsäkrad från a-kassan kan förlora 9 000 kronor i månaden.

De nya sanktionerna gäller unga och långtidsarbetslösa. Många av dem har inte varit med i a-kassan. Därmed får de så låg ersättning att de är berättigade att ansöka om socialbidrag.

Totalt fick 37 500 personer brev från Arbetsförmedlingen i mars med budskapet att de inte hade fullgjort sina plikter som arbetslösa. I nio fall av tio var orsaken utebliven aktivitetsrapport.

Arbetsförmedlingen godtog de arbetslösas förklaringar till 7 500 missade aktivitetsrapporter. Därmed återstod 26 000 arbetslösa. De fick en varning.

11 500 av dem rapporterade heller i april. Nu riskerar de att bli av med en dags ersättning.

De nya reglerna gäller mellan 160 000 och 170 000 arbetslösa.

De nygamla reglerna kanske är ett bättre uttryck. Sedan den 1 september 2013 gäller i stort sett samma regler för arbetslösa med a-kassa. 568 personer utförsäkrades under det första året med de reglerna. Nästan 73 000 drabbades av sanktioner, enligt en rapport från IAF, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.

Lågutbildade, lågavlönade, utrikes födda och människor med funktionsnedsättningar straffades mest.

A-kassorna tar besluten om indragen ersättning för sina medlemmar.  Arbetsförmedlingen tar besluten för alla andra.

 

Alliansregeringen införde reglerna

De nya reglerna infördes av alliansregeringen. Den rödgröna regeringen rev inte upp beslutet. Arbetsmarknadsminister Ylva Johanson har emellertid öppnat för att avskaffa aktivitetsrapporterna helt eller delvis. Arbetsförmedlingen har byggt en ny enhet med 40 anställda i Östersund för att hantera de nya sanktionerna. De som bryter mot reglerna får ett brev. Sedan har de två veckor på sig att förklara sig. Därefter kan de gå vidare till Arbetsförmedlingens omprövningsenhet i Östersund, som också förstärkts, eller ytterst till domstol.