Före påsk gav Föreningen Arbetarskrivare ut en ny tidskrift som kort och gott heter Klass. Det är perspektivet som genomsyrar hela första numret, som består av dikter och recensioner och kröns av en intervju med Aftonbladets kulturchef Åsa Linderborg. Hon menar att Zlatans självbiografi är en av de bästa moderna arbetarskildringarna.

Jag håller med. Och kanske är den tydligaste skillnaden mellan det tidiga 1900-talets arbetarlitteratur och dagens denna: då beskrevs arbetet, i dag handlar det om klasserfarenhet.

Det är också invändningen jag har till tidningen Klass – analysen behöver breddas. Fler perspektiv behövs för att beskriva dagens klassamhälle där klyftorna bara växer och ”arbetaren” många gånger inte ens har ett arbete.