Taxibilar på Arlanda. Foto: Claudio Bresciani

Taxibilar på Arlanda. Foto: Claudio Bresciani

Staten ska ställa hårdare krav på arbetsvillkor och miljö vid upphandlingar.

– Det har lyfts fram i regeringsförklaringen och vi märker ett ökat tryck från våra kunder. Kommuner och andra statliga myndigheter frågar vilka villkor vi har ställt, berättar Richard Bexelius, jurist på Statens Inköpscentral.

Nästa taxiupphandling är ett exempel. Precis som Göteborgs kommun kräver staten kollektivavtalsliknande villkor, som lägstalöner i nivå med kollektivavtalet, 40-timmarsvecka, ob- och övertidsersättning samt avtalsförsäkringar och avtalspension.

– Det har varit problem med det nuvarande ramavtalet. En del myndigheter har hört av sig med funderingar om de anställdas arbetsmiljö och arbetsvillkor. Det finns ett behov av att förtydliga de arbetsrättsliga villkoren, säger Richard Bexelius och fortsätter:

– Vi kan inte kräva att kollektivavtalet följs till 100 procent, utan vi har anpassat vissa bestämmelser i avtalet så att våra krav blir transparenta, icke-diskriminerande och tillräckligt tydliga enligt kraven i lagen om offentlig upphandling.

Taxi skiljer sig från andra branscher. Staten tecknar inte avtal direkt med arbetsgivarna. I stället är det beställningscentralerna, som sköter taxiväxlar och bokningar, som tecknar avtalen.

Arbetsgivarna, för det mesta åkerier, anställer chaufförerna och betalar en avgift för att ansluta sig till en beställningscentral. Den som vinner upphandlingen ska se till att åkarna följer upphandlingskraven.

– Det är alltid anbudsgivarens ansvar att se till att kraven uppfylls i alla led. Det är klart att vår uppföljning blir svårare, men det är inget som är omöjligt, anser Richard Bexelius.

Det nuvarande ramavtalet löper ut den 30 september. Riksrevisionen, JO, riksdagen och Riksbanken är några som använder avtalet. De bokar genom Flygtaxi. Mer än hälften av landets taxibilar tar emot bokningar därifrån.

De flesta går till bolag utan kollektivavtal. ”Mellan 80 och 90 procent av bokningarna går säkert till Fågelviksgruppen”, enligt Roger Blomquist, vd för My Cab, avtalspart tillsammans med Flygtaxi i konsortiet Taxi Public Service.

Statens förslag till förfrågningsunderlag har varit ute på remiss. Till skillnad från i Göteborg har det inte hörts särskilt mycket protester mot kraven på kollektivavtalsliknande villkor.

Göteborg handlar upp färdtjänst. Avtalet är värt runt 300 miljoner om året. Statens avtal gäller vanliga taxiresor och omsätter ungefär 90 miljoner om året.

Statens Inköpscentrals ramavtal gav upphov till affärer för knappt tolv miljarder kronor förra året. Totalt handlar stat, kommuner och landsting upp för 600 miljarder om året, enligt den vanligaste uppskattningen.Statistiken lämnar en del i övrigt att önska. Det finns uppskattningar som landar på 900 miljarder om året.

Kollektivavtal en bristvara

Stockholms läns landsting tar inga sociala hänsyn i den nya färdtjänstupphandlingen, värd 1,3 miljarder. Kristdemokraterna ville ha med ett krav om kollektivavtalsliknande villkor, men blev överkörda av de tre andra allianspartierna. Det bäddar för att Fågelviksgruppen vinner igen, eftersom få av gruppens åkare har tecknat avtal. Därmed går det att lägga lägre anbud. I dag har gruppen, med Taxi Kurir och Taxi 020 som största varumärken, 98 procent av färdtjänsten i länet. Taxiförarna ska träffa politikerna om ett par veckor. Kollektivavtal är en bristvara i taxibranschen. På många platser går det inte att ta få tag i en taxi med kollektivavtal. Efter protester sa Folksam upp sitt riksavtal med oftast avtalslösa Taxi Kurir. Inget nytt avtal har tecknats. Inget bolag kan erbjuda både rikstäckning och kollektivavtal. Folksams kunder får välja taxibolag och skicka in kvitton.