På tisdag träffar arbetsmarknadsminister Ylva Johansson arbetsmarknadens parter och forskare i det andra av tre seminarier om en ny arbetsmiljöstrategi – ett hållbart arbetsliv.

Strategin ska arbetas fram i nära samråd med arbetsmarknadens parter och bygga på relevant forskning, heter det i ett pressmeddelande från departementet. Som ett led i det arbetet anordnar regeringen tre kunskapsseminarier under våren på olika teman. Måndagen den 13 april äger det andra seminariet som handlar om behovet av ett förlängt och hållbart arbetsliv.

Inbjudna är bland annat forskare, representanter för en rad arbetsgivarorganisationer och fackföreningar, samt andra som arbetar aktivt med arbetsmiljöfrågorna. Seminariet avslutas med en paneldebatt mellan parterna. Första seminariet, som ägde rum den 3 mars, hade nollvision för dödsolyckor i arbetslivet som tema.