Landstinget i Västernorrland blir först i Sverige med att begränsa vinstuttagen för privata vårdgivare.  

Erik Lövgren.

Erik Lövgren.

– Vi går före för att vi känner att vi har stöd från våra väljare att göra det, säger landstingsrådet Erik Lövgren (S).

Han är ordförande i landstingets vårdvalsutskott som tog beslutet i går. Nu ska tjänstemännen utreda hur vinstbegränsningen ska se ut och vilka vinstnivåer som ska tillåtas.

Reaktionerna har inte låtit vänta på sig. Svenskt Näringsliv, bransch- och arbetsgivarorganisationen Vårdföretagarna och borgerliga politiker protesterar. ”En ren skandal”, säger oppositionsrådet Per Wahlberg (M) till Mittnytt. På Svenskt Näringslivs webbplats skriver Anna Hedensjö Johansson, regionchef i Västernorrland:  ”Vårt välmående står på spel”.

Ilmar Reepalu utreder vinster i välfärden. Erik Lövgren har fått höra att landstinget borde vänta in utredningen. Han svarar med att räkna upp tre kända borgerliga politiker och privatiseringsförespråkare i Stockholm.

– Om Erik Langby, Filippa Reinfeldt och Jan Björklund hade inväntat lagstiftning skulle vi inte ha den unika, marknadsliberala syn på välfärden som vi har i Sverige i dag. De kände stöd av sina väljare och prövade lagstiftningen. Det gör vi också. Vi får se hur långt vi kommer.

– Vi går före. Då kan Ilmar Reepalu kanske få ett exempel på hur det kan fungera.

Beslutet om vinstbegränsning kommer inte som en blixt från klar himmel. Det första beslutet togs av partidistriktets kongress i Västernorrland. Det var ett av Socialdemokraternas vallöften förra hösten. Det nya är snarare att beslutet har uppmärksammats utanför länet.

– Vi sa att vi skulle begränsa vinsterna i välfärden. Samtidigt ska valfriheten vara kvar. 70 procent av svenska folket är mot vinster i välfärden enligt Som-institutet vid Göteborgs universitet. En majoritet är för valfrihet, berättar Erik Lövgren.

Det övergripande vallöftet var att avskaffa New Public Management, den nyliberala modell som har varit förhärskande sedan 1980-talet. Den går ut på att kommuner och landsting blir effektivare om de privatiserar.

– Vi lovade att avindustrialisera vården och införa ett styrsystem byggt på tillit i stället för att jaga människor med blåslampa och kassaregister, säger Erik Lövgren.

Landstingets vårdvalsutskott sköter ”regelboken”, det vill säga fastställer en prislista och regler för den egna och den privata vården. Nu får tjänstemännen ta fram ett förslag om hur regelboken kan kompletteras med någon sorts vinstbegränsning.

Till slut är det landstingsfullmäktige som tar det avgörande beslutet.

En tredjedel av skatten till privat vård

De privata vårdcentralerna i Västernorrland kostade skattebetalarna 313 miljoner kronor förra året. Landstingets vård- och hälsocentraler kostade 627 miljoner kronor. Det innebär de privata vårdcentralerna stod för en tredjedel av landstingets kostnader.