En synskadad jurist som nekades jobb på Försäkringskassan och förlorade i Arbetsdomstolen (AD) gick vidare till FN, skriver tidningen Lag & avtal. Ingen har tidigare prövat att överklaga en AD-dom, eftersom domstolen är sista instans för arbetstvister.

– Vi tyckte det här ärendet var värt att driva vidare, både för att Försäkringskassan är en stor statlig myndighet och dessutom en av de 22 utvalda strategiska myndigheterna, säger Mikael Ståhl, utredare och ombudsman på Synskadades riksförbund, till Lag & avtal.

Försäkringskassan är nämligen en av 22 myndigheter som fått regeringens uppdrag att göra samhället mer tillgängligt för funktionshindrade.

Myndigheten nekade juristen jobb trots att hon var bäst meriterad bland dem som sökte jobbet. Med motiveringen att myndigheten hade ett ärendehanteringssystem som inte kunde anpassas till synskadade. AD godtog det argumentet och slog fast att det hade krävts för mycket av Försäkringskassan att anpassa arbetet till henne.

Det var Unga synskadade, där juristen jobbade, som tog initiativet till att klaga hos FN tillsammans med Synskadades riksförbund och den tidigare socialministern Bengt Lindqvist, som också varit FN:s särskilda rapportör i handikappfrågor.

– Utredningen av de tekniska möjligheterna att anpassa Försäkringskassans ärendehanteringssystem var bedrövlig. Experter på syntekniska lösningar jag talat med säger att det hade gått att klara på mycket mindre resurser. Jag tror att hela den kostnadsberäkningen som gjordes är fel, säger Bengt Lindqvist, till tidningen.

Den FN-kommitté som tog upp tvisten kom fram till samma slutsats som AD.

Men Mikael Ståhl tror på mer framgång nästa gång. I det aktuella fallet fanns inget generellt förbud mot bristande tillgänglighet i den svenska diskrimineringslagen. Ett sådant förbud finns i lagen sedan den 1 januari i år.