Den högsta dagpenningen i arbetslöshetsförsäkringen höjs från 680 kronor till 910 kronor i september, enligt SVT. Men varken regeringen, Vänsterpartiet eller någon annan kunde i onsdags bekräfta att reformen finns med i den vårbudget som regeringen presenterar den 15 april.

A-kassornas samorganisation, som behöver tid för att bygga om sina IT-stöd inför en eventuell reform, har frågat arbetsmarknadsdepartementet om SVT:s uppgifter men inte fått svar.

Ett förslag om att höja taket i a-kassan till 910 kronor de första 100 ersättningsdagarna fanns i den rödgröna budget som riksdagen röstade ner i höstas. Reformen, som också innebar att grundbeloppet i försäkringen skulle höjas, beräknades öka statens utgifter med 2,4 miljarder per år. Inkomster upp till 25 000 kronor i månaden skulle ersättas med 80 procent vid arbetslöshet.