Sveriges ekonomi är beroende av en växande it-sektor. Programmerare är numera en av de största yrkesgrupperna, men andelen kvinnor minskar. 

Det råder brist på kvinnor inom it-branschen. Andelen har minskat från 21,9 procent för tio år sedan. Idag är 19,9 procent av 80 290 programmerare och systemerare kvinnor. Om de fallande siffrorna rapporterar Dagens Nyheter som också skriver att det råder mansdominans i landets största it-företag.

Casino Bets With FriendsI styrelserna till Spotify, King och Mojang sitter enbart män.

Gruppen programmerare och systemerare är en av Sveriges tio största yrkesgrupper och har gått om antalet grundskolelärare i antal. I Stockholm är programmerare det vanligaste yrket. Men bara en femtedel av dessa är kvinnor.

– Det är väldigt bekymmersamt att det inte sker några positiva förändringar. Speciellt med tanke på hur länge frågan har debatterats, säger Jan Gulliksen till DN.

Han utsågs 2012 av regeringen att ingå i Digitaliseringskommissionen och har sedan dess lyft frågan om jämställdhet inom it-sektorn.

– Det här är en bransch där det finns arbetstillfällen och som Sverige behöver satsa på för att stärka och upprätthålla vår konkurrenskraft. Men för att lyckas med det måste vi rekrytera fler kvinnor. Där har branschen ett stort ansvar, säger Jan Gulliksen till tidningen.