OECD:s generalsekreterare Angel GurrÌa med finansminister Magdalena Andersson. Foto: Fredrik Sandberg

OECD:s generalsekreterare Angel GurrÌa med finansminister Magdalena Andersson. Foto: Fredrik Sandberg

 

Sverige ligger bra till i konkurrensligan men måste ro fortare för att inte falla tillbaka, enligt OECD:s genomgång av den svenska ekonomin. Välfärden hänger på att Sverige lyckas stoppa kunskapsraset i skolan.

Enligt Angel Gurría, generalsekreterare för västvärldens ekonomiska samarbetsorgan OECD, finns det två mycket tungt vägande skäl till att Sverige måste hejda raset.

– Det är befolkningens kunskaper som är den viktigaste motorn för levnadsstandarden, sade Gurría på ett seminarium om OECD:s nya Sverigerapport.

– För det andra så är skillnader i kunskaper det som driver fram ökade ekonomiska och sociala skillnader.

De största uppgifterna att ta itu med finns, enligt OECD, i skolan och på arbetsmarknaden. Resultaten måste upp, lärarnas status och utbildning förbättras och alla elever ges likvärdiga möjligheter till en bra skolstart.

OECD gick senast igenom den svenska ekonomin 2012. Då var det många lovord och sådana finns även nu. Rapporten konstaterar att Sverige är ett av få länder som har en tillväxt på nivåer över de som gällde före 2008 och den globala finanskrisen.

Finanserna bedöms sunda och uthålliga men liksom för tre år sedan varnar OECD för hushållens skulder. Politikerna bör fundera på att fasa ut ränteavdragen.

OECD oroas inte av att den svenska regeringen vill skrota överskottsmålet för de offentliga finanserna och byta till ett mål om balans.

– Vi skulle inte ligga sömnlösa på grund av det, säger Gurría och tillägger att det dessutom vore en dålig idé att försöka nå målet om en procents överskott.

Det skulle ställa krav på nedskärningar som skulle skada tillväxten, öka arbetslösheten och orsaka ökade kostnader.

OECD anser att Sverige haft en ”imponerande” ökning av sysselsättningen. Men arbetslösheten förblir hög.

En del av lösningen kan vara att sänka ingångslönerna och lätta på lagarna om anställningsskydd för att de med lägre utbildning och lägre kvalifikationer ska ha en chans på arbetsmarknaden.

Men det är inget som finansminister Magdalena Andersson (S) tror på.

– Den här regeringen satsar på att göra otrygga jobb mer trygga, inte att göra trygga jobb mer otrygga, säger Andersson och framhåller att lönerna är en sak för fack och arbetsgivare.

Finansministern tycker att det är bra att OECD framhåller problem med sjunkande produktivitet.

– Vi måste få fart på produktiviteten. När vi tittat på det på finansdepartementet tycks det vara de privata investeringarna i näringslivet som är för låga, vi måste få in mer, säger Magdalena Andersson.

OECD tror på högre tillväxt

OECD tror på en högre BNP-tillväxt än vad regeringen hittills förutspått, 2,9 procent i år och 3 procent nästa år. Arbetslösheten förutspås bli 7,5 procent i år och 7,3 procent nästa år. Regeringen trodde i januari på några eller någon tiondel/ar högre. Inflationen blir, tror OECD, 0,5 procent i år och 1,5 procent nästa år.