I dag kommer Brottsförebyggande rådet med en rapport om bidragsfusket i välfärden. Ett av förslagen är att skärpa kontrollen av Arbetsförmedlingens bidrag till företag.

Foto: Lotte van der Meijs

– Flera andra rapporter har visat på samma problem. Jag tror att det finns både vilja och kunskap att ta itu med det här nu, säger projektledaren Johanna Skinnari (bilden).

Men det senaste politiska beslutet går ut på att skruva åt kontrollen av arbetslösa ett varv till. Det trädde i kraft den 1 mars och ledde till att 33500 arbetslösa fick en varning om att de måste skärpa sig – annars ryker ersättningen på sikt.

Arbetsförmedlingen har byggt upp en ny enhet med 40 anställda för att klara den utbyggda kontrollen av de arbetslösa.

Lagstiftningen har udden riktad mot privatpersoners bidragsfusk. Handläggare är skyldiga att rapportera felaktiga utbildningar. Men lagen gäller bara bidrag till individer – inte till företag.

Nu föreslår Brå att även företag ska omfattas. Arbetsförmedlingen ger väsentligt högre stöd till företagare än till arbetslösa. ”Det framstår som ologiskt att uppgiftsskyldigheten än inskränkt till de små stöden men inte de stora”, skriver Brå i rapporten.

– Problemet med företagens bidragsfusk är att det snabbt blir höga belopp. Det blir helt andra skador om ett företag lyckas få några miljoner än om en privatperson fifflar till sig ekonomiskt bistånd, konstaterar Johanna Skinnari.

En av de branscher som Brå pekar ut är taxi. Där har Arbetsförmedlingen inlett en granskning av sina egna bidrag till taxibolag. Det gäller bidrag till de anställdas löner. Granskningen ska vara klar i sommar.

Arbetsförmedlingens kontroll av företagens bidragsfusk är ”en relativt ny företeelse”, skriver Brå i rapporten. Den 1 december 2012 fick Arbetsförmedlingen en nationell funktion för kontroll och bedömning av brott.

Då hade det gått fem år sedan alliansregeringen för första gången beordrade Arbetsförmedlingen att privatisera både det ena och andra. I regeringens beslut stod inte ett ord om kontroll.

För en dryg månad sedan lade Arbetsförmedlingen ner etableringslotsarna efter ”indikationer om olika former av oseriös och brottslig verksamhet som bedrägeri, mutor, hot, utpressning och försäljning av folkbokföringsadresser”.

Dessutom är det slut på statliga bidrag till nystartsjobb med fantasilöner. På onsdag träder regeringens beslut om ett lönetak på 22 000 kronor i kraft.

För tre veckor sedan kom den parlamentariska socialförsäkringskommittén med ett förslag om att arbetsgivare ska rapportera de anställdas löner varje månad. Brå vill ha månadsrapportering snarast. Om det förslaget blir verklighet kan Arbetsförmedlingen upptäcka fusk med arbetsgivarstöd tidigare.

I vår ska justitieminister Morgan Johansson tillsätta en stor utredning om fusk i välfärdsföretag.  Flera departement berörs. Just nu filar regeringen på direktiven.

När utredningen är klar kommer ännu en rapport om fusket i välfärdsföretag. Det återstår att se om det leder till några politiska beslut den gången.