Myndigheterna känner till fusk, men de får inte berätta för varandra. Försäkringskassan kan till exempel upptäcka svartarbete – men får inte berätta för Skatteverket. Det är dags att öppna systemen så att fler myndigheter får tillgång till varandras information.

– Utmaningen är att få informationsflödet att fungera i det svenska systemet, skriver Brottsförebyggande rådet i rapporten ”Intyg som dörröppnare i välfärdssystemet”.

Rådet vill ha samma straffsrättsliga regler för alla bidragsbrott, eftersom fuskarna begår samma handlingar med olika sorters bidrag. Lagändringen skulle framför allt förenkla för Arbetsförmedlingen.

Intyg från läkare, arbetsgivare och hyresvärdar väger tungt när myndigheter fattar beslut om bidrag. Alltför tungt. Hot, mutor och vänskapsband gör att intyg förfalskas.

Brå vill få bort intygen så långt det går. Lösningen är att genomföra den parlamentariska socialförsäkringens förslag om månadsrapporter så fort som möjligt. Då får myndigheterna färska siffror varje månad som visar vad arbetsgivarna har betalat i lön och arbetsgivaravgifter.

Intyg krävs för bidrag – men det första kravet är att du är folkbokförd. Det finns människor som lyckas skaffa sig två identiteter.  Därmed kan de skaffa sig dubbla uppsättningar bidrag.

Brå vill stoppa den möjligheten genom att ge Skatteverkets folkbokföring kontrollresurser. I dag hinner folkbokföringen inte med så mycket mer än att registrera människor och var de bor.

– Resurserna att utreda är ganska begränsade. Det finns exempel där många människor är skrivna på en och samma adress  – men folkbokföringen hinner inte ut på fältet och kontrollera, berättar Johanna Skinnari, projektledare för Brås utredning.

För några år sedan utvecklade Försäkringskassan, Skatteverket och polisen gemensamma metoder mot fusk med assistansersättning.

Brå vill se ett liknande samarbete mellan Skatteverket och Arbetsförmedlingen i syfte att komma åt fiffel med sådant som lönebidrag och fas 3-bidrag till arbetsgivare.

Brå ser Skatteverket som välfärdens grindvakt och tycker att verkets uppdrag borde breddas. Skatteverket ska få större möjligheter att hämta in och dela med sig av information till och från andra myndigheter.

Kontrollen är inte inbyggd i myndighetskulturen. I stället får kontrollen stå tillbaka för resultatet. Den viktigaste uppgiften är att se till att folk får sina pengar i tid.

– Antalet ärenden är det som räknas framför antalet korrekta ärenden, står det i rapporten, som grundas på intervjuer med myndighetspersoner.

Kontrollen sker ofta i efterhand, när beslutet redan är fattat. Brå vill ha mer av kontroll innan besluten tas. Det kräver utbildning av handläggarna.

Här pekar Brå på a-kassorna som en förebild. De utformar en arbetsgivarportal som ska göra det möjligt för arbetsgivarna att skicka in intyg med e-legimation. Systemet gör det omöjligt att förfalska och manipulera arbetsgivarintyg.