Varje kväll ser tusentals biobesökare reklamfilmen där arbetsgivarna inom handeln lovar fler jobb till unga – om de får behålla den sänkta arbetsgivaravgiften. Facket sågar budskapet jäms med fotknölarna.

”Det finns dagar man minns … som särskilt viktiga. Det finns steg man tvekat inför … men ändå vågat ta.”

Konstpauserna, den stilla pianomusiken och de stämningsfulla bilderna gör Svensk Handels reklamfilm både suggestiv och poetisk. Filmen, som bär den lite högtidliga titeln Handelns löfte, kan förmodligen få en plats i den politiska rek­lamens historia.

Lite mer prosaiskt uttryckt vill bransch- och arbetsgivarorganisationen att riksdagen ska rösta ner förslaget om höjda arbetsgivaravgifter för unga, som regeringen väntas lägga fram i sin vårproposition i april.

– Vårpropositionen är målet för kampanjen, bekräftar Anna Charlotta Johansson, kommunikationschef vid Svensk Handel.

Alliansregeringen sänkte arbetsgivaravgiften för unga under 26 år i två steg, 2007 och 2009. En mycket dyr reform, som innebär att statens skatteintäkter blir drygt 18 miljarder kronor mindre varje år. Men vilken effekt den har givit är omtvistat.

Enligt de SCB-siffror Svensk Handel stöder sig på har andelen unga bland de sysselsatta i handeln ökat från knappt 30 till drygt 32 procent mellan 2006 och 2013.

– Men det viktiga är att regeringen utvärderar reformen mer innan den rivs upp, säger Anna Charlotta Johansson.

Fackförbundet Handels har följt den sänkta arbetsgivaravgiftens effekter år för år med hjälp av parternas gemensamma statistik – och brutalsågar såväl reformen som den aktuella reklamfilmen.

– Det finns helt enkelt inga belägg för att subventionen har ökat andelen unga i vare sig parti- eller detaljhandeln, säger Handels chefsekonom Stefan Carlén. Tvärtom har andelen unga minskat. Andelen 2014 är den lägsta som uppmätts.

– Företagen vill behålla de pengar som de får av skattemedel för att det ökar deras vinster. Men det kan de aldrig säga. Så de säger att de vill ge unga jobb, för det låter finare.

Regeringen lade fram förslaget att höja arbetsgivaravgiften för unga i budgetpropositionen i höstas. Riksdagen antog i stället allianspartiernas budget, som fick stöd av Sverigedemokraterna.

Men när förslaget nu återkommer väntar sig regeringen att allianspartierna släpper fram det, med hänvisning till den så kallade decemberöverenskommelsen.