Saco vill ha en tredelad föräldraförsäkring. De fackliga centralorganisationerna är därmed eniga om uppdelningen mellan föräldrarna, men när det gäller jämställdhetsbonusen går åsikterna isär.

Att föräldraledigheten bör delas i tre lika stora delar, en för respektive förälder och en del som föräldrarna kan dela som de vill, är ett krav som både LO och TCO driver sedan tidigare. Nu ansluter sig också Saco till kravet.

Sacos styrelse har beslutat att förorda tredelningen i sitt remissvar om regeringens förslag på ytterligare öronmärkt månad för vardera föräldern.

– Det är bra att en månad till ska reserveras för vardera föräldern, men inte tillräckligt bra. Vi tycker att det är dags att sätta ner foten i frågan och dela föräldraförsäkringen i tre lika delar, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Ett jämnare uttag av föräldraledigheten skulle motverka att kvinnor missgynnas på arbetsmarknaden.

– Kvinnor och män kommer in i arbetslivet på ungefär samma nivå, men sedan drar männen ifrån. Vi kan tydligt se att karriär och löneutveckling stannar av för kvinnor när de föder barn, säger Göran Arrius.

Att de tre fackliga centralorganisationerna nu står enade bakom kravet på en tredelning kan öka pressen på makthavarna, tror både Göran Arrius och Ulrika Hagström, jämställdhetsutredare på TCO.

– Att vi är enade visar också hur uppenbart det är att fördelningen av ansvaret för barn och obetalt hushållsarbete faktiskt har direkt effekt på villkoren på arbetsmarknaden, säger Ulrika Hagström.

Hon tillägger att TCO inte har en tredelning som slutmål utan ett kongressbeslut från 2011 på att reservera först en tredje och sedan en fjärde månad i försäkringen.

– Vår linje är att individualisera försäkringen månad för månad.

När det gäller jämställdhetsbonusen som betalas ut till föräldrar som delar föräldrapenningen jämställt går åsikterna dock isär. LO och Saco tycker att bonusen kan avskaffas.

– Utvärderingar visar att bonusen inte haft någon effekt alls. Den är en dödviktskostnad och känns bara krånglig så det är lika bra att ta bort den när man ändå håller på, säger Göran Arrius.

TCO däremot vill behålla bonusen. Samma utvärderingar som säger att den saknar effekt visar nämligen också att många fortfarande inte känner till att den finns, enligt Ulrika Hagström.

– Bonusen tar död på argumentet om att man förlorar pengar på att dela jämställt. I stället för att ta bort den behöver man upplysa om att den finns. Så länge vi har ett så ojämställt uttag av föräldraledighet som vi har så behövs alla påtryckningsmedel som finns.

Regeringen föreslår att ytterligare en månad av föräldraledigheten ska reserveras för varje förälder från 2016 Det skulle innebära att tre månader, alltså 90 av de totalt 390 dagarna med ersättning på sjukpenningnivå, inte skulle gå att överlåta till den andra föräldern. Frågan om jämställdhetsbonusens framtid bereds för närvarande i regeringskansliet.