För att kunna dra ner arbetslösheten till fyra procent måste vi överge överskottsmålet och i stället låta Sverige att gå med underskott under 20 års tid, skriver LO:s tidigare chefsekonom P-O Edin i sin nya rapport Totalrenovering av Sverige.

– Fram till för ett år sedan tyckte också jag att staten inte ska acceptera budgetunderskott, men nu har jag ändrat åsikt, inledde P-O sitt tal på ett lunchseminarium om sin rapport i LO-borgen i dag.

Han berättade sedan att han varit med om en omtumlande resa genom siffror sedan han fick LO-uppdraget att skriva rapporten för ett år sedan.

– En resa som fått mig att se saker och ting på ett nytt sätt.

Den första frågan han ställde sig var varför ingen av alliansregeringens åtgärder (den drastiskt försämrade a-kassan, jobbskatteavdraget och de ökade löneskillnaderna) har bitit mot den höga arbetslösheten.

Orsaken till att vi fastnat i en mycket hög arbetslöshet sedan 1990-talet är att efterfrågan varit alltför låg, enligt Edin. Under samma period har Sverige byggt upp en gigantisk skuld mot framtiden, menar han.

Det handlar exempelvis om en dålig skola som ger dagens unga generationer sämre förutsättningar och att Sverige rustat ner den offentliga sektorn, vilket skapat ett omfattande renoveringsbehov.

I stället för överskottsmål och sparande föreslår Edin ökad skuldsättning som kan ge möjlighet till en totalrenovering av den offentliga sektorn med bland annat kraftigt ökade resurser till skola, vård och omsorg utan att skatter behöver höjas.

Det svåra ligger inte i att formulera en rationell och trovärdig politik utan i att ta sig ur den mentala fångenskap där statliga budgetunderskott till varje pris måste undvikas, skriver Edin, och gör en parallell med hushållens ekonomi:

”Egna budgetunderskott tar vi gärna på oss när vi köper en bostad. Av erfarenhet vet vi att det nästan alltid kommer att göra oss rikare, trots att vi har mycket sämre förutsättningar än staten.”

Rapporten ingår i en serie rapporter om Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik som ska läggas fram som underlag till LOs nästa kongress 2016.

En arbetslöshet på 8 procent är långt mer än vad vi tidigare haft i Sverige, konstaterade även LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson, på seminariet.

– Det här är en av 24 rapporter och jag kan inte i dag säga vad vi kommer fram till.