8 mars i Stockholm: Stor demonstration med både kvinnor och män. Foto: Jonas Ekströmer

8 mars i Stockholm: Stor demonstration med både kvinnor och män. Foto: Jonas Ekströmer

För några dagar sedan var det 8 mars, den årliga internationella kvinnodagen.

Det är en dag jag inte tycker vi ska fira. Den är en dag då jag tycker vi ska uppmärksamma de skillnader som finns mellan kvinnor och män. Uppmärksamma orättvisor som existerar i vårt samhälle i dag. Som till exempel att kvinnor tjänar sämre än män. Trots att de har hög kompetens och högre betyg. Det är extremt få kvinnor med ledande positioner i börsbolag, i musikbranschen eller i näringslivet.

Gör du dessutom Bechdel-testet så inser du att det är väldigt få filmer som klarar testet där kravet är att två kvinnor pratar med varandra om något annat än män.

8 mars är en dag då vi ska uppmärksamma behovet av jämställdhet och feminism. Det är två begrepp som för mig går hand i hand. Det är begrepp som vissa människor blir extremt provocerade av. De blir så provocerade att de helt tappar fattningen och skriver hatmejl, hänger ut personer, till och med utdelar dödshot.

Helt absurt, och att man blir så provocerad har jag svårt att förstå. Vad är det som är så provocerande med att det ska råda samma förutsättningar oberoende av vilket kön du har? För mig är det en självklarhet.

Något som ofta glöms bort i debatten är att feminism och jämställdhet inte enbart är en kvinnofråga. Det är precis lika mycket en fråga för män. Det är viktigt att vi män också engagerar oss i debatten och inser att det här är frågor som även vi har mycket att vinna på.

Det finns flera aspekter av frågan. Som till exempel att män har svårare att tala om känslor, mår mer psykiskt dåligt och isolerar sig efter en skilsmässa, att mäns våld mot andra män är den största andelen av allt våld, att män är extremt överrepresenterade bland dem som dömts för brott.

Jag tror mycket ligger i attityden att killar ska stå upp för sig själva och för sina tjejer. Att killar måste vara hårda och bita ihop. Det är beteenden som grundas tidigt och som sedan formar oss i samhället.

Jag är övertygad om att vi behöver bryta dessa beteenden och att ett annat synsätt och en annan maktfördelning skulle kunna göra stor nytta!

En undersökning som myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor gjorde i januari, bland unga mellan 16 och 25, visar att killar som håller med om påståenden om stereotypa könsroller och är negativa till jämställdhet löper 3,2 gånger så stor risk att begå våldsamma eller kränkande handlingar. För tjejer är risken 2,5 gånger så stor.

Jag vill med detta inte försöka sno internationella kvinnodagen och få den att handla om män. Jag vill bara visa att vi måste arbeta tillsammans för att nå vårt mål om ett bättre samhälle – ett helt jämställt land!

Lars Jonsson
aktiv medlem i Socialdemokraterna och Bygg­nads