Från 1974 till 1991 fanns bostads­departementet. Därefter har bostadsfrågorna fört en flackande tillvaro. Bostads­ministern har funnits på

  • närings­departementet,
  • finans­departementet,
  • miljö- och sam­hällsbyggnads­departementet,
  • åter finans­departementet,
  • och så social­departementet.

Och nu är de åter tillbaka på näringsdepartementet.