Tjänstemannen fick sparken från sitt jobb på ABB för att ha betalat mutor. Fel, ansåg Unionen, som också ansåg att avskedandet kom för sent. I dag fick facket rätt i domstol.

Tjänstemannen hade jobbat för ABB sedan 1975 och var utstationerad i Kongo. Sommaren 2013 inträffade två händelser där som ledde till att mannen avskedades.

I juni lånade han ut pengar från företagets handkassa till en svensk konsult som ABB anlitade som hamnat i häkte efter att han bekostat en abort åt en kvinna han haft en relation med. 100 dollar gick till att betala fångvakterna för att han skulle slippa sova i en gemensam sal med de andra fångarna i häktet, vilket tjänstemannen ansåg var förenat med livsfara. Kvinnans familj fick 10 000 dollar i en uppgörelse, och åklagaren och polisen krävde 4 500 dollar i ersättning för utredningen.

Några veckor senare blev tjänstemannen själv och hans fru kvarhållna av säkerhetspolisen under sex timmar efter att en tidigare anställd hävdat att hon blivit felaktigt uppsagd. Polisen släppte dem till sist och la ner fallet, men krävde 1 000 dollar i ersättning för sitt arbete. Den gången tog tjänstemannen sina egna pengar.

Tjänstemannen rapporterade händelserna till ABB som startade en internutredning och i december avskedades mannen. Enligt ABB har tjänstemannen brutit mot bolagets interna regler genom att betala myndighetspersonerna i Kongo. Han borde också ha rådfrågat företaget innan utbetalningarna gjordes.

Mannens fackförbund Unionen ansåg att avskedandet var felaktigt. ABB:s interna regler medger liknande betalningar om det finns fara för personers liv. Facket ansåg också att avskedandet kom för sent.

Avskedanden får i regel inte grunda sig på händelser som arbetsgivaren känt till i mer än två månader och i detta fall väntade ABB mer än fyra månader innan företaget agerade.

ABB ansåg sig ha följt tidsreglerna och hävdade att företaget inte fått full kännedom om händelseförloppet förrän internutredningen presenterades i oktober.

Arbetsdomstolen gick dock på fackets linje. ABB har inte kunnat bevisa att internutredningen var nödvändig för att avgöra mannens framtid i företaget. Avskedandet kom därmed sent och är ogiltigt. Det gör att domstolen inte behöver ta ställning till om tjänstemannen handlat rätt eller fel.

ABB får nu betala 125 ooo kronor i skadestånd till mannen för det felaktiga avskedandet och dessutom ersättning för utebliven lön på drygt 500 000 kronor.