Inbetalningarna till kvinnors tjänstepensioner är i snitt 77 procent av männens, visar ny statistik från AMF.

Statistiken bygger på drygt en miljon kunder hos AMF, ett pensionsbolag som ägs gemensamt av LO och Svenskt Näringsliv. Den största kundgruppen utgörs av privatanställda arbetare, som sparar till sin Avtalspension SAF-LO.

– Könsskillnaden beror dels på att kvinnor arbetar i branscher med lägre löner – som handel och hotell- och restaurangbranschen – dels på att kvinnor arbetar mer deltid, säger Carina Blomberg, trygghetsekonom vid AMF.

Enligt SCB arbetar 30 procent av alla yrkesarbetande kvinnor deltid, mot 11 procent av männen. Bland de privatanställda arbetarna har över 45 procent av kvinnorna och 15 procent av männen deltidsarbete.

Skillnaden i inbetalning till tjänstepension mellan könen är större än skillnaden mellan mäns och kvinnors löner. Det beror på att lön över en viss gräns resulterar i mycket högre inbetalningar.

På lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp per år (eller 36 300 kronor per månad under 2015) betalar arbetsgivaren in en avgift motsvarande 4,5 procent av lönen till tjänstepensionen. På lön ovanför den gränsen är pensionsinbetalningen hela 30 procent. Det gäller både privatanställda arbetare, privattjänstemän och en stor del av de anställda i kommunerna.

Bland privatanställda arbetare får 10,5 procent av männen del av de 30-procentiga pensionsbetalningarna, mot bara 2,1 procent av kvinnorna.

– Arbetare med så höga inkomster finns framför allt i industrin och inom Byggnads, säger Carina Blomberg.

– Det är oroande att deltidsjobb fortsatt är så vanliga. Låg inkomst under en period i livet sänker pensionen, det är svårt att reparera den skadan.

Könsskillnaden vad gäller inbetalning till tjänstepensionen är störst i yngre åldrar. I gruppen 25–34 år är kvinnornas inbetalningar bara 65 procent av männens. Skillnaden avtar med stigande ålder. I gruppen 55–64 år är kvinnornas pensionsinbetalningar 85 procent av männens.