Flyktingar har stora problem att komma in på arbetsmarknaden och skaffa egen försörjning. 15 470 personer av dem som fick permanent uppehållstillstånd i Sverige 2004 är fortfarande folkbokförda i Sverige och i arbetsför ålder. Drygt tio år senare har inte ens hälften av dem en inkomst över 13 000 kronor i månaden, visar en kartläggning som DN har gjort.

Medianinkomsten för flyktingarna är 11 100 kronor i månaden — att jämföra med 23 700 kronor i månaden för hela befolkningen i Sverige. Minst tre av tio får ekonomiskt bistånd.

Särskilt låg är medianinkomsten för de 3 771 personer som kom till Sverige som anhöriginvandrare 2004: 4 500 kronor i månaden.

– Ett stort problem i Sverige är att det finns svårigheter i att ta fasta på vilken utbildning man har och validera den. Där finns möjligheter till förbättringar, säger Eskil Wadensjö, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, till tidningen.

fakta

Kartläggningen DN:s kartläggning baserar sig på alla personer som fick permanenta uppehållstillstånd i Sverige 2004. Man har utgått från personer i arbetsför ålder, 20-64 år. Uppgifterna om inkomster kommer från Skatteverket, för inkomståret 2013. Inkomster 25 001-: 15,9 procent 21 001—25 000: 9,9 procent 17 001—21 000: 11,6 procent 13 001—17 000: 8,8 procent 0-13 000: 53,8 procent Källa: DN