Allt färre statligt anställda vågar kritisera sina arbetsförhållanden offentligt, visar Fackförbundet ST:s senaste arbetsmiljöundersökning, Temperaturmätare 2015, som presenterades i dag.

I rapporten har 1 800 skyddsombud på statliga myndigheter, verk och bolag fått svara på frågor om sin arbetsmiljö.

Det har blivit lägre i tak på de statliga arbetsplatserna, enligt skyddsombuden. Hela 43 procent säger att de anställda inte kan framföra offentlig kritik mot arbetsförhållandena. Det är en klar försämring jämfört med arbetsmiljöundersökningen 2012, då motsvarande andel var 38 procent. Detta trots att statligt anställda har ett starkt skydd i grundlagen när det gäller meddelarfrihet.

– Kunskapen om meddelarfrihet och offentlighetsprincipen måste förbättras inom staten. Samtidigt måste också ledarskapet utvecklas. Vi vill se en obligatorisk statstjänstemannautbildning, säger förbundsordföranden Britta Lejon i en kommentar till undersökningen.

Mest oroande är att hot, våld och trakasserier mot tjänstemän har ökat de senaste åren. 45 procent av skyddsombuden säger att något av detta förekommit på arbetsplatsen det senaste året. Motsvarande andel var 41 procent vid förra mätningen för tre år sedan.

– Jag ser också allvarligt på att över hälften, 53 procent, av dem som har varit utsatta säger att det har påverkat tjänsteutövningen. Det sätter rättssäkerheten och demokratin ur spel för oss alla, säger Britta Lejon.