Kalmars kommun har efter krav från facket tillsatt en arbetsgrupp som ska utreda möjligheterna att minska antalet delade turer.

Omsorgsförvaltningen har i samråd med Kommunal tillsatt en arbetsgrupp med enhetschefer och undersköterskor för att ta fram förslag på goda exempel om hur antalet delade turer kan minska inom befintlig ekonomisk ram.

– Delade turer är en arbetsmiljöfråga och vi vill göra en kraftansträngning och se vad vi kan åstadkomma, säger förvaltningschefen Mattias Ask.

Omsorgsförvaltningen har även tidigare utrett frågan. Men uppdraget den här gången är att se över vilka åtgärder som kan vidtas för att minska antalet delade turer. Fokus i det här fallet ska vara på förbättringsåtgärder som kan genomföras, påpekar kommunen.

– Målet är att få fram förslag på åtgärder för att minska antalet delade turer, säger Mattias Ask.

Arbetsgruppen väntas presentera sina resultat i maj.

För de anställda innebär delade turer tidiga morgnar, sena kvällar och däremellan flera timmars väntan utan lön.