Martin Klepke webbledartopp

I rysk media har nu den statliga utredningskommitténs chef Vladimir Markin lanserat fem huvudförslag till mordmotiv och mördare runt fredagens mord på den ryska oppositionspolitikern Boris Nemtsov.

De är som följer:

  1. Nemtsovs egna anhängare
  2. Militanta islamister
  3. Politiker från Ukraina
  4. Affärskonkurrenter
  5. Personliga fiender

 

Det svartsynt parodiska i att Vladimir Markin inte ens nämner det uppenbara som ett alternativ, att president Vladimir Putins främsta kritiker Boris Nemtsov mördades därför att han kritiserade Vladimir Putin, visar linjen för kommitténs kommande arbete:

En styrd rapportering där inga ord någonsin levereras som inte först blivit godkända av Rysslands president Vladimir Putin.

Putins makt kan aldrig med något större kraft ifrågasättas, vilket den lydige chefen för utredningskommittén Vladimir Markin mycket väl vet och därför håller tyst med den uppenbara kopplingen mellan Nemtsovs kritik och mordet på honom.

En del analytiker påpekar dock att Rysslands ekonomi är hårt ansträngd och att det kan finnas andra förklaringar till mordet.

Men för Putins del är den usla ekonomin snarast ett ytterligare skäl till större fasthet.

Under Putineran har några samförståndslösningar, det kanske bästa medlet för ett land att möta ekonomisk nedgång, aldrig haft något utrymme. Den lilla antydan till ökad demokrati och samförstånd som öppnade sig efter Sovjetimperiets undergång har under Putin rullats tillbaka till en fullgången dogmatism som endast den europeiska ultrahögern och enstaka svenska gammelkommunister gläds åt.

Det är därmed troligare att Putin ser den försämrade ekonomin inte som ett tecken att bryta upp enväldet och öppna upp för debatt utan att tvärtom sluta styret än hårdare runt sin egen person.

Fler än en Sovjetledare har fallit under det interna trycket av svag inhemsk ekonomi. Ekonomins tillbakagång blir då ännu ett skäl för Putin att kväsa all kritik.

Platsen där Nemtsov mördades ligger i hjärtat av Moskva, nära Röda Torget. De övervakningsfilmer som har släppts visar att mycket hände runt platsen och runt Nemtsov både före och efter skotten.

Att genomföra ett attentat just på denna öppna, hårt trafikerade och ständigt övervakade plats kan naturligtvis vara ett tillfälligheternas val av de kontraktsmördare som ganska säkert utförde mordet mot betalning.

Men den stora handfallenheten före och efter mordet av såväl polis som vår vän i utredningskommittén, Vladimir Markin, kan också vara ett tecken på att platsen var ganska säkrad – ur mördarnas synvinkel.

Vi har också mötts av en rad motstridiga uppgifter efter mordet om vart det inblandade fordonet tog vägen och om det har återfunnits eller inte.

Vis av tidigare liknande avrättningar av Putinkritiker kan vi tyvärr också redan nu dra slutsatsen att Vladimir Markin och hans utredningskommitté aldrig kommer att lösa mordet på Putinkritikern Boris Nemtsov.

Turerna så här långt visar vad som kommer att ske, utredningen läggs ned och mördaren går fri.