Sex domar ger Kommunal och Arbetsmiljöverket rätt. Kommunerna är skyldiga att tvätta hemtjänstpersonalens kläder. Kammarrätten i Stockholm funderar på om samma krav ska ställas på riskkapitalägda Team Olivia.

Dessutom får Kommunal rätt mot både Malmö kommun och Arbetsmiljöverket. Kommunen ska hålla med arbetskläder i hemtjänsten.

– Om allt faller på plats får det här betydelse för alla som jobbar i hemtjänsten i Sverige, anser Jimmy Runesson, tidigare Kommunals ordförande i Kävlinge och en av dem som får rätt i kammarrätten.

– Det är aldrig något snack om att det inte ska finnas arbetskläder i tekniska verksamheter, men när arbetskläder kommer på tal inom den kvinnodominerade vården ser kommunerna bara kostnader. Vad beror det på?

Trots domarna har inte allt fallit på plats än. Orsaken är att kammarrätten skickar tillbaka alltihop till Arbets­miljöverket. Juristen Heidi Viik räknar med att de inblandade på Arbetsmiljöverket har tänkt klart i slutet av veckan.

– Vi har fått rätt vad gäller hygienkraven.

Vi kan kräva att arbetsgivaren ska tvätta kläderna.

– I princip finns det förutsättningar för oss att förelägga kommunerna att tillhandahålla arbetskläder. Men vi ska analysera domen och bestämma hur vi ska gå till väga, förklarar Heidi Viik.

Hittills har Arbetsmiljöverkets linje varit att det inte går kräva arbetskläder. Det finns inget stöd för kravet i arbetsmiljölagen. Kommunal har överklagat och fått rätt i kammarrätten.

Rätten har tagit fasta på Kommunals argument om risk för smittspridning, något som är vanligare i kommunal vård än i landstingsvård. Kommunal får stöd av både Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet. Båda myndigheterna varnar för ”beaktansvärda risker” för smittspridning i hemtjänsten.

Jimmy Runesson drev kravet att Kävlinge kommun ska tvätta hemtjänstpersonalens kläder. Det började sommaren 2013. Då gick han och skyddsombuden igenom vilka som hade arbetskläder, om de var kortärmade och tvättbara i minst 60 grader.

– Då var det en blandad kompott. Vissa hade arbetskläder, vissa inte. I dag har alla arbetskläder, men i många andra kommuner är det som det var hos oss förut. En del har arbetskläder, andra inte, konstaterar han.

Nu kan han kräva att kommunen ska tvätta kläderna, med stöd av kammarrättens dom.

– Det är tajt med personal och stressigt i hemtjänsten. Stressen gör att folk missar att tvätta sig så ofta som de ska. Det är bra att de slipper ta hem smutsiga arbetskläder och tvätta tillsammans med den övriga familjens kläder.

 

Läs också:

Sju domar om tvätt och kläder

Kommunerna Malmö, Lands­krona, Sjöbo, Tomelilla, Kävlinge och Leksand ska tvätta hemtjänst­personalens kläder. Det är innebörden av domar från kammarrätterna i Göteborg och Sundsvall. Malmö ­kommun ska också hålla med ­arbetskläder i hemtjänsten. Två fall är inte klara. De gäller Sunne kommun och privata Team Olivia. Sunne kommun har rätten skickat vidare till Arbetsmiljöverket. Kammarrätten i Stockholm funderar på Team Olivia-målet.