Martin Klepke webbledartopp

Enligt Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne gör dagens låga inflation att det knappt finns något löneutrymme alls nästa år.

Det är svårt att tolka henne på annat sätt än att om inflationen blir noll ska också löneökningarna bli noll, allt annat lika.

Men att försöka anpassa lönerna till en obestämbar inflation skulle i ett slag förvandla svensk ekonomi till ett Vilda Västern där varken anställda, företagare, mäklare, husägare eller övriga medborgare skulle veta vad som gäller i ekonomin.

Det är därför mycket positivt att Riksbankens direktion nu i en förnämlig debattartikel i DN slår fast att inflationsmålet ska ligga fast och att huvuduppgiften är att snabbt nå två procents årlig inflation.

Lönerörelsen kan därmed inte och ska verkligen inte heller utgå från annat än det Riksbanken själva säger, att inflationsmålet är två procent och att inflationsmålet ska nås.

I Tyskland har man förstått detta. Med en ekonomi där inflationen liksom i Sverige länge legat långt under målet, har tyska IG Metall och industriarbetsgivarna i dagarna slutit ett avtal värt 3,4 procent, ett avtal som i sig kommer att hjälpa till att nå rätt inflation.

På så sätt tar både centralbank och parter gemensamt ansvar för ekonomin, inte genom att bjuda in till Vilda Västernförhandlingar.