Kvinnor har sämre arbetsmiljö än män och blir därför sjukare av jobbet. Det konstaterar Arbetsmiljöverket efter en treårig satsning om kvinnors arbetsmiljö. Projektet slutrapporterades i dag men fortsätter minst ett år till.

Kvinnor inte bara är mer sjukskrivna än män utan drabbas också av fler arbetsskador och arbetsrelaterade besvär som gör att de tvingas lämna arbetslivet i förtid. I tre års tid har Arbetsmiljöverket därför haft i uppdrag av regeringen att utveckla och genomföra insatser för att förebygga kvinnors ohälsa i arbetslivet.

Projektet, som till stor del fokuserat på belastningsskador, har funnit att den främsta orsaken till ohälsan är den könsuppdelade arbetsmarknaden. Kvinnor och män har också olika arbetsuppgifter även om de har samma jobb, vilket Arbetet tidigare berättat om. Kvinnors uppgifter är oftare enformiga och repetitiva, vilket kan ge belastningsskador på sikt. Verktyg och arbetsplatser är inte heller anpassade efter kvinnor, vilket ökar belastningen.

boelcallermo– Tidigare trodde man att skillnaderna till stor del berodde på fysiska olikheter, som att kvinnor har mindre och annorlunda muskler, men det förklaringsvärdet är mycket mindre än vi trott, säger Boel Callermo, som ansvarat för projektet på Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket har också genomfört totalt 4 100 inspektioner, varav en del jämförde förutsättningarna för god arbetsmiljö för anställda i teknisk förvaltning och i hemtjänsten i 59 kommuner. Resultaten visade att i den kvinnodominerade hemtjänsten upplevde de anställda mer stress, mindre kontroll över arbetet och större arbetsmängd.

– Kvinnor över lag har en tyngre fysisk och psykisk belastning på jobbet, men belastningsskador är något som smyger sig på och kanske inte märks förrän efter flera år. Det blir inte lika alarmistiskt som när det inträffar svåra olyckor, som oftare drabbar män, säger Boel Callermo.

Hon konstaterar att den systematiska jämförelsen av mans- och kvinnodominerade jobb gjort det tydligt att kvinnors och mäns arbete värderas olika och att det finns mycket kvar att göra innan vi har en likvärdig och jämställd arbetsmiljö.

Det har även regeringen tagit fasta på som nu förlängt satsningen på kvinnors arbetsmiljö med ytterligare ett år. Under det kommande året ska Arbetsmiljöverket jobba vidare med arbetsmiljön inom kvinnodominerade sektorer. Verket ska dock fokusera mer på de sociala och organisatoriska belastningarna än på de fysiska framöver.

– Det vi ser växer snabbast nu är den emotionella belastningen. Jag tror att man skulle kunna angripa den på samma systematiska sätt som Arbetsmiljöverket nu gjort med den fysiska belastningen, sa Irene Wennemo, statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet när hon i dag tog emot slutrapporten från det tidigare projektet.

 

Läs tidigare artikel:

 

Läs mer: