Annelie Nordström. Foto: annika Af Klercker

Annelie Nordström. Foto: annika Af Klercker

Hur ser du på uppdraget att leda regeringens analysgrupp om framtidens arbete, Annelie Nordström, ordförande för Kommunal?

– Det är hedrande och utmanande att få ett så viktigt uppdrag. Arbete är centralt i den svenska modellen och därför viktigt för hur hela samhället kan utvecklas och hur välståndet kan fördelas. Vårt uppdrag är också att säkra välfärdstjänsterna, eftersom den sociala infrastrukturen är en grundläggande förutsättning för ett högt arbetskraftsdeltagande.

Vilka förhoppningar och farhågor har du inför uppgiften?

– Förhoppningen är att gruppen ska vara frimodig i sitt tänkande. Det finns goda förutsättningar för det eftersom statsministern har markerat att det är en fristående grupp. Jag hoppas givetvis också att vi ska kunna ge regeringen goda råd om vad den behöver ta tag i nu som får positiva effekter längre fram. Jag borde säkert ha farhågor också, men jag väljer att ha en positiv ingång och ser fram emot att sätta igång med uppdraget.

Vilken tror du är den största skillnaden i arbetslivet om 15 år i jämförelse med idag?

– Det är ju just det vi ska titta på i gruppen, så det vore förmätet av mig att tro att jag har de svaren redan nu. Men jag hoppas att framtiden innehåller mer av jämställdhet både i arbetslivet, familjelivet och samhällslivet.

Du är ordförande för Kommunal. Finns det inte en risk att uppdragen krockar med varandra?

– Det har jag svårt att tro. Jag har de erfarenheter jag har från mitt fackliga engagemang på olika nivåer både nationellt och internationellt och från mina år i politiken. Jag utgår ifrån att det är i kraft av dem som man valt mig till att leda arbetet. Jag representerar dock inte Kommunal i gruppen, lika lite som de övriga ledamöterna representerar sina organisationer eller företag.

Vad hoppas du att analysgruppens arbete leder till?

– Att Sverige kan vara ett föregångsland med högt arbetskraftsdeltagande på jämställda och jämlika grunder.