Byggnads ska granska de bolag som vill göra jobb på Borealis.

Målet är att stoppa oseriösa aktörer inför ett stort underhållsstopp i höst då cirka 1 000 arbetare ska in på fabriken i Stenungsund, skriver tidningen Byggnadsarbetaren.

I höst kommer Borealis att göra ett underhållsstopp och cirka 1 000 personer kommer att delta i arbetena. Byggnads vill stoppa oseriösa entreprenörer redan innan de kommit in på företaget.
Tillsammans med IF Metall och Transport drar Byggnads just nu upp riktlinjerna.

Borealis tidigare satsning på en ny plastfabrik, slutade med obetalda skatteskulder i miljonklassen, svartlistning av arbetare, obetalda löner, dålig arbetsmiljö, och dödsfall. Tidningen Byggnadsarbetaren utnämnde Borealis i Bohuslän till ”Årets sämsta bygge” 2009.