samuelengblom0313Oxfords universitet har haft ett forskningsprojekt om utstationering. TCO:s chefsjurist Samuel Engblom har varit med i det.

 

Vad är slutsatserna i forskningsprojektet?

– En är att arbetstagares rättigheter värderas lägre än andra grundläggande rättigheter då de ställts mot EU:s fria rörlighet. En annan är att Viking- och Lavaldomarna haft olika effekter i olika länder.

 

På vilket sätt då?

– I länder med lagstadgade minimilöner och statlig kontroll har de inte påverkat lika mycket som i Norden där parterna gör upp.

 

Facken har pratat i många år om Lavaldomen nu. Finns det några ljuspunkter?

– Det verkar finnas en ökad medvetenhet hos EU och i medlemsländerna om att det finns problem och kommissionen diskuterar nu en översyn.

 

Vad handlar ditt bidrag om?

– Om hur man skulle kunna få utstationering av arbetsplats att fungera på det sätt som det först var tänkt. Det vill säga för att underlätta för tjänstehandel mellan länder utan att det leder till social dumpning.

 

I dag fredag håller TCO ett seminarium i Stockholm om det arbetsrättsliga forskningsprojektet vid den juridiska fakulteten på Oxfords universitet. Flera internationella forskare deltar.