Hotet om höjda arbetsgivaravgifter lamslår handeln, enligt Svensk Handel. Handlarna tror på lägre sysselsättning i branschen.

Anställningarna inom handeln kommer att minska under de kommande tre månaderna om man jämför med samma period förra året. Det tror 42 procent av de tillfrågade handlarna i Svensk Handels handelsbarometer. Inte en enda tror att sysselsättningen kommer att öka.

– Det är väldigt oroande besked från handlarna. Hotet om höjda arbetsgivaravgifter för unga lamslår anställningsviljan i handeln, säger Jonas Arnberg, chefsekonom på Svensk Handel, i ett pressmeddelande.

Handlarna är dock mer positiva när de siar om sin egen försäljning. Hälften tror att försäljningen kommer att öka de kommande månaderna i jämförelse med förra året och starkast är framtidstron inom dagligvaruhandeln.

Trots tro på ökad försäljning är det betydligt färre, 19 procent, som också tror på ökad lönsamhet för den egna butiken. En större andel, 26 procent, tror tvärtom på försämrad lönsamhet.

I Svensk Handels handelsbarometer får runt 500 butikschefer och butiksägare varje månad svara på frågor om hur de ser på framtiden. Svarsfrekvensen brukar vara runt 40 procent.